Δημοφιλείς διακομιστές Minecraft

Τάξη Διακομιστή Περιγραφή Παίκτες
# 1
game.hypixel.net
Requires MC 1.8 / 1.19
Hypixel Network [1.8-1.19] SKYBLOCK 0.18.1 - ACHIEVEMENTS
27700 / 200000
# 2
www.hypixel.net
Requires MC 1.8 / 1.19
Hypixel Network [1.8-1.19] SKYBLOCK 0.18.1 - ACHIEVEMENTS
27457 / 200000
# 3
mc.hypixel.net
Requires MC 1.8 / 1.19
Hypixel Network [1.8-1.19] SKYBLOCK 0.18.1 - ACHIEVEMENTS
27456 / 200000
# 4
ww.hypixel.net
Requires MC 1.8 / 1.19
Hypixel Network [1.8-1.19] SKYBLOCK 0.18.1 - ACHIEVEMENTS
27420 / 200000
# 5
fucking.hypixel.net
Requires MC 1.8 / 1.19
Hypixel Network [1.8-1.19] SKYBLOCK 0.18.1 - ACHIEVEMENTS
27420 / 200000
# 6
forums.hypixel.net
Requires MC 1.8 / 1.19
Hypixel Network [1.8-1.19] SKYBLOCK 0.18.1 - ACHIEVEMENTS
27413 / 200000
# 7
mc.universocraft.com
§c¡Versiones 1.8 a 1.19!
§k! UniversoCraft Network [1.8-1.19] §k! Chatea en: discord.universocraft.com
5348 / 20000
# 8
minehut.gg
Velocity 1.7.2-1.19.4
|||||||||||| Minehut - [1.7.2 - 1.19.4] |||||||||||| 1.19.4 Update AVAILABLE NOW!
4782 / 2949
# 9
minehut.com
Velocity 1.7.2-1.19.4
|||||||||||| Minehut - [1.7.2 - 1.19.4] |||||||||||| 1.19.4 Update AVAILABLE NOW!
4740 / 2916
# 10
mc.minehut.com
Velocity 1.7.2-1.19.4
|||||||||||| Minehut - [1.7.2 - 1.19.4] |||||||||||| 1.19.4 Update AVAILABLE NOW!
4725 / 2917