Δημοφιλείς διακομιστές Minecraft

Τάξη Διακομιστή Περιγραφή Παίκτες
# 1
ilovecatgirls.xyz
Requires MC 1.8 / 1.19
Hypixel Network [1.8-1.19] SUMMER EVENT - LEVEL UP, NEW COSMETICS
63694 / 200000
# 2
www.hypixel.net
Requires MC 1.8 / 1.19
Hypixel Network [1.8-1.19] SUMMER EVENT - LEVEL UP, NEW COSMETICS
63616 / 200000
# 3
mc.hypixel.net
Requires MC 1.8 / 1.19
Hypixel Network [1.8-1.19] SUMMER EVENT - LEVEL UP, NEW COSMETICS
63424 / 200000
# 4
game.hypixel.net
Requires MC 1.8 / 1.19
Hypixel Network [1.8-1.19] SUMMER EVENT - LEVEL UP, NEW COSMETICS
63290 / 200000
# 5
fucking.hypixel.net
Requires MC 1.8 / 1.19
Hypixel Network [1.8-1.19] SUMMER EVENT - LEVEL UP, NEW COSMETICS
63262 / 200000
# 6
ww.hypixel.net
Requires MC 1.8 / 1.19
Hypixel Network [1.8-1.19] SUMMER EVENT - LEVEL UP, NEW COSMETICS
63260 / 200000
# 7
forums.hypixel.net
Requires MC 1.8 / 1.19
Hypixel Network [1.8-1.19] SUMMER EVENT - LEVEL UP, NEW COSMETICS
63259 / 200000
# 8
mc.minehut.com
Velocity 1.7.2-1.19
|||||||||||| Minehut - [1.7.10 - 1.19] |||||||||||| Now with 1.19 support! Try /join Golf
12975 / 5574
# 9
mc.universocraft.com
§c¡Versiones 1.8 a 1.18!
§k! UniversoCraft Network [1.8-1.18] §k! Soporte: discord.universocraft.com
7576 / 20000
# 10
mc.mineblaze.ru
CheatBungee 1.8.x - 1.18.x
MINEBLAZE // Взломай любые кейсы /free (1.8-1.18) // забирай свой ВЕРТОЛЕТ
3749 / 9000