Δημοφιλείς διακομιστές Minecraft

Τάξη Διακομιστή Περιγραφή Παίκτες
# 1
forums.hypixel.net
Requires MC 1.8 / 1.19
Hypixel Network [1.8-1.19] HOLIDAYS EVENT § SALE | SKYBLOCK 0.17
55491 / 100000
# 2
mc.hypixel.net
Requires MC 1.8 / 1.19
Hypixel Network [1.8-1.19] HOLIDAYS EVENT § SALE | SKYBLOCK 0.17
55489 / 100000
# 3
ww.hypixel.net
Requires MC 1.8 / 1.19
Hypixel Network [1.8-1.19] HOLIDAYS EVENT § SALE | SKYBLOCK 0.17
55485 / 100000
# 4
fucking.hypixel.net
Requires MC 1.8 / 1.19
Hypixel Network [1.8-1.19] HOLIDAYS EVENT § SALE | SKYBLOCK 0.17
55473 / 100000
# 5
game.hypixel.net
Requires MC 1.8 / 1.19
Hypixel Network [1.8-1.19] HOLIDAYS EVENT § SALE | SKYBLOCK 0.17
55473 / 100000
# 6
www.hypixel.net
Requires MC 1.8 / 1.19
Hypixel Network [1.8-1.19] HOLIDAYS EVENT § SALE | SKYBLOCK 0.17
55467 / 100000
# 7
minehut.gg
Velocity 1.7.2-1.19.2
|||||||||||| Minehut - [1.7.2 - 1.19.2] |||||||||||| Up to 85% off EVERYTHING!
11003 / 4154
# 8
mc.minehut.com
Velocity 1.7.2-1.19.2
|||||||||||| Minehut - [1.7.2 - 1.19.2] |||||||||||| Up to 85% off EVERYTHING!
10966 / 4118
# 9
minehut.com
Velocity 1.7.2-1.19.2
|||||||||||| Minehut - [1.7.2 - 1.19.2] |||||||||||| Up to 85% off EVERYTHING!
10959 / 4114
# 10
mc.reallyworld.ru
RwProxy 1.12.2-1.16.x
ReallyWorld НОВОГОДНИЙ ВАЙП (1.12.2-1.16.5) 3 ДЕКАБРЯ В 13:00
9702 / 10000