שרתי Minecraft פופולרי

דַרגָה שרת תיאור שחקנים
# 31
play.craftrise.tc
1.8.x-1.20.x
CraftRise Bedwars & Survival & Mini Games craftrise.com/oyna
358 / 359
# 32
prisonfun.co
Paper 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.
>>[ PURPLE PRISON ]<< §R DISCORD.GG/PP
348 / 1000
# 33
play.sunmc.ru
BotFilter 1.8.x-1.20.x
§k|§k|§k|§k|§k|§k|§k|§k|§k|unise §k|§k|§k|§k|§k|§k|§k|§k|§k|ЛЕТНИЙ ВАЙП УЖЕ НА СЕРВЕРЕ! ЗАЛЕТАЙ!
345 / 1900
# 34
minefort.com
Velocity 1.7.2-1.20.6
» Minefort.com - Server Hosting « * 310 servers online *
342 / 310
# 35
gamertee.net
Velocity 1.7.2-1.20.6
323 / 500
# 36
rapy.pl
§7Graczy online: §f302
302 / 1
# 37
mc.aresmine.ru
Velocity 1.7.2-1.20.6
§6⭓ Канал в телеграм: t.me/ares_mine
289 / 290
# 38
eu.gamster.org
Velocity 1.7.2-1.20.6
➟ 1.7 - 1.20
284 / 3000
# 39
craftcube.pl
CraftCube.pl
CraftCube.pl × Nowa ranga: SIGMA! ɢᴇɴᴄᴀꜱʜ ɴᴏᴡᴀ ᴇᴅʏᴄᴊᴀ ᴊᴜᴢ ᴡʏꜱᴛᴀʀᴛᴏᴡᴀʟᴀ!
280 / 2115
# 40
mc.gamster.org
Velocity 1.7.2-1.20.6
➟ 1.7 - 1.20
271 / 3000